Jasmínový Advent

Adventní dobu jsme věnovali tématicky hvězdám, pohádkám a Vánocům.  Jasmínu provoněly perníčky a vůně ovocných a bylinných čajů. Děti navštívily hvězdárnu v Rokycanech, bolevecké rybníky, starou školu v Prusinách a skalní stezku ve Starém Plzenci u hradu Radyně. Vyráběly, zpívaly koledy, učily se i nadále hrou a začaly se těšit na Vánoce.

Učíme se psát věty, užili jsme si legraci při psaní vět na překládané papírky, kdy každý dopisoval jedno slovo … Kdo? Co dělá? a Kde? Děti také každé ráno lovily slova, která si zapamatovaly a běžely napsat. Ve třídě jsme luštili křížovky a četli slova s háčky a čárkami, které jim měnily význam. V lovení slov, čtení a psaní tentokrát děti spojovaly síly a chtěly počítat dohromady, kolik slov společně zvládly na tabulky nalovit a zapsat. Doma nebo ve volných chvílích si dodělávaly poslední úkoly v marťánkovské knížce, aby mohly získat nový druhý díl, který je lákal. V matematice se učí logicky myslet a hledat kombinace. Děti se úplně ponořily do úkolu vybudovat plán, cestičky a průchody mezi stanovišti. Stanoviště si předtím sami namalovaly a při budování plánu se všichni svým způsobem zapojili.

Povídali jsme si o příběhu sv. Mikuláše, jeho dobrých skutcích, které pro ostatní dělal a děti si poté po vyluštění šifry hned zkusily nějaký dobrý skutek vykonat. V knížce korálkových činů si mohou za každý vykonaný skutek vybarvit políčko.U jezírka se daly lovit první ledy. Jako dobrý skutek jsme také odnesli do koše několik odpadků povalujících se v trávě u jezírka. A ten samý den jsme si „náhodou“ vytáhli ještě související kartičku u adventního kalendáře, kde jsme řešili, zda se v přírodě rozloží plastová lahev, sklo a jak můžeme ochraňovat naši planetu.
Venku si děti užívaly čas u jejich domku z větví, který stále opravují a zkrášlují. U něj jsme si ještě zahrály honičky s názvy měsíců, které se téměř všichni již naučili. Prošli jsme si také fáze měsíce, jaké můžeme vidět na obloze. Děti vyprávěly, co vše viděly ve hvězdárně a jmenovaly různá souhvězdí, která si poté v úterý vyrobily do papírových dalekohledů a vytvořili jsme si z nich i promítací planetárium – prosvěcováním baterkou. Každý si také udělal svoji knížku souhvězdí, tvary přepichovaly špendlíkem a poté spojovaly podle předloh. Hrály své spontánní hry, například Julča vedla imaginární cestování pro holky na provazové pyramidě, přistávaly v různých zemích.

Bára s Miri ještě dozdobily věnce a scházeli jsme se obvykle po obědě u zapálené svíčky a adventního kalendáře. Losovali jsme zamyšlenky a hledali odpovědi na otázky jako Jaké místo na Zemi máš nejraději? Jakou barvu má nyní příroda? Co dělají včely v zimě?

Vyrobili jsme si vánoční přání a zkusili si vánoční zvyky s věštbou pro příští rok. Někdo přijal s nadšením, že ho v příštím roce bude čekat hojnost jídla a dobrot, jiné čeká štěstí ve hře a někoho bohatství.

Na Hvězdárně nám pustili film, z části kreslený o Slunci a Zemi. Dále jsme si vše vysvětlovali pomocí maket. Když se Země otáčí kolem své osy, mění se den v noc. Když se točí kolem Slunce, střídají se roční období. Někteří se s paní pouštěli do diskuse, nejvíce Eliška. Poté jsme se přesunuli k otevírací kopuli se starým hvězdářským dalekohledem. Pan ředitel nám povídal, jak funguje a v čem už moc nefunguje. Otevřel nám částečně i střechu. Nato jsme se přesunuli do druhé kopule, kde byl novější dalekohled a ukázal nám, jak ho řídí digitálně.

Čtvrteční učení cestou jsme si užívali skutečné zimní počasí. Byla ledová plocha na chodníku a bylo úžasné pozorovat, jak se děti dokáží vydovádět na kousku ledu. Předháněly se, kdo dojede nejdále a bude mít tu nejlepší polohu. Cestou jsme lovili kešky. Poté jsme se prošli podél Berounky k největšímu zimovišti ptáků v Plzni. Cestou jsme potkali nutrie, labutě, kachny i husu a zmínili jsme se o nich i v angličtině. Přešli jsme lávku a stoupali jsme k Pecihrádku. Cestou nás provázela zarostlá cesta stromy a připadali jsme si jako v džungli, tak jsme si o ní také zazpívali. I když počasí bylo celkem mrazivé, vzhledem k dovádivým radovánkám a rychlé chůzi, jsme téměř nikdo neprokazoval známky chladu a panovala veselá nálada. Opakovali jsme si měsíce v roce v angličtině a na jednotlivé měsíce se děti ozývaly, kdy mají narozeniny. Do Plzence jsme jeli autobusem. Vydali jsme se do kopců podél lomu Hřeben po Skalní stezce. Všude byl sníh, nebylo to tedy úplně snadné, ale všichni to zvládali výborně. Hráli jsme po cestě i “explosion”, povídali si, jak vypadá jedlička a jak se liší od ostatních. Také jsme si řekli o borovici – pine. Kuba nám ukázal, jak vypadá stopa bažanta. Sofinka nám vyprávěla ze své knížky o Radhoustovi … každý přidal něco ke své cestě. Dostali jsme se na první vyhlídku, odkud jsme viděli krásně celé město Starý Plzenec. Pod stromeček jsme dali jablíčka a pečivo pro zvířátka. Na větev zavěsili kouli pro ptáčky. Zapálili jsme si prskavky a zazpívali Twinkle Twinkle Little Star. Petruš zahrála na flétnu a zazpívali jsme si i jiné písně z českých koled.

Navštívili jsme prusinskou starou školu, kde nás provedli vánočním programem. Nejprve venku po sadu, potom uvnitř ve staročesky vánočně nazdobené světnici. Průvodkyně Iva ze sdružení Ametyst dětem povídala o vanočních zvycích, děti vyráběly ozdoby z vizovického těsta a zdobily ho hřebíčky a novým kořením. Nakrmili jsme venku králíky, ovce, kozy, kachny, husy a slepice.

Páteční cesty k umění jsme zpívali s kytarou, hráli rytmické a hlasové hry a rytmizovali s bubnem lidové písničky. Poprvé jsme vyzkoušeli i drama. Hráli jsme v kruhu a ve dvojicích na opičky  (zrcadlili jsme se navzájem), zkoušeli jsme štronzo a zareagovat improvizovaně na druhého člověka. Navštívila nás Anandí, která s dětmi plstila rodinu. Bylo to překvapení, děti postupně rozkrývaly tajemství, co tvoří. Každý nakonec tvořil svou mámu a tátu, byla to krásná vnitřní práce každého. Kdo chtěl, přidal na konci svatozář a vznikl krásný Betlém. Ve středu po obědě přijela ještě paní Vlaďka a s dětmi naglazovala keramické vločky. Pečlivě natíraly a učily se jemným tahům, aby glazura byla jen tam, kde má. Další pátek jsme nazdobili okna tekutým sněhem, aby i kolemjdoucí měli příjemný pohled na vánočně vyšňořenou Jasmínu. Pak jsme se pustili do výroby duhových hvězd z průsvitů.

Poslední den před Vánoci jsme uvařili slavnostní kořeněný čaj, zapálili svíčky na adventním věnci, ochutnali výborné perníčky od Míši, zapálili si prskavky a popřáli krásné Vánoce.

Vám všem přejeme radostné, klidné a rodinné Vánoce!