Listopadové hrátky

Od tématu Času se přesouváme k Počasí až k tématu S.O.S. Mám dojem, že dny s dětmi jsou tak naplněné a pestré, plné prožitků, objevů a kamarádství, a přitom klidem a zvídavostí protknuté, že se mi jen těžko vybírá, co z činností vynechat, aby čtení pro vás nebylo příliš dlouhé.

V listopadu jsme zažili první jinovatku, námrazu a podobné druhy počasí. Často jsme také používali dřevěnou duhu. Dávali jsme na její konce čísla, která dohromady v součtu dají číslo 10. Součty do desítky hledají děti i na značkách aut.  S úspěchem si také všichni napsali testík z matematiky, při kterém se nám osvědčily vyrobené semafory na lavici (červená/zelená), kdo pracoval bez zastavení, měl otočeno na zelenou a kdo měl dotaz nebo potřeboval pomoci, otočil na červenou.

Malovali jsme písmena D, N, četli a psali slova s nimi a jejich variantami s háčkem. Krýša má velkou slovní zásobu v oblasti zvířat a tak skvěle poznal na obrázku laň, když hrajeme jméno, město, zvíře, zazářil se zvířetem začínajícím na J – „jak“ apod. Písmenka jsme tentokrát tvarovali i ze skládacích metrů a upevňování rytmu a protažení těla jsme cvičili s dřevěnými tyčemi. Venku jsme si užívali čas s prvními sněhovými vločkami. Vytvářeli jsme různé obrazce k probíhání, až vznikl i tvar dinosaura a koníka a četli jsme slova napsaná ve sněhu.

Zážitkově jsme zkoušeli poskytnout první pomoc, simulovali jsme záchranu raněných z hořícího domu. Zkoušeli jsme i ambulanční uzel zdravotníků, který by se hodil při ošetřování. Náramně jsme si to všichni užili. Děti udělaly tým hasičů, vyzdobily se hasičskými odznaky a tým zdravotníků, kde Julinka v centrále na telefonu  přijímala volání. Vyrážely poté k hořícím domkům, které hasiči uhasili, zdravotníci dali první pomoc – ošetřili krvácení na ruce a hlavě, obvázali zraněnou nohu a poté dovedli raněného do nemocnice. V tématu záchranářů jsme měli skvělou příležitost navštívit centrálu hasičů na Košutce. Šli jsme se tam podívat do cvičného polygonu, kde jsme si například vyzkoušeli nekonečný žebřík, lezli jsme v sítích, vyzkoušeli jsme si i zůstat ve tmě se zvukem hořícího domu, také hasicí přístroj na zádech s maskou. V jiné místnosti jsme se podívali, jak hasiči tráví čas, když nejsou na zásahu: v posilovně, v tělocvičně, na lezecké stěně… Nahlédli jsme i do řídící věže. Hodně nás nadchly tyče, po kterých se jezdí na zásah.

Oslavili jsme narozeniny Petry Skalové. Děti připravily dojemné narozeninové překvapení, úžasně vyzdobily stůl, zazpívaly narozeninovou písničku a společně jsme si užili čokoládové fondue s ovocem.

V těchto týdnech jsme se více snažili o spolupráci a zažili jsme moc hezké chvíle při zadělávání těsta na perníčky, kdy se všichni chopili hnětení nějaké části hromádky a postupně, jak se dařilo těsto zpracovávat, jsme ho přidávali do společné hromady, až se uhnětlo celé. Ve třídě jsme více četli, tentokrát krátké věty a vytvářeli přehazováním slov legrační nesmysly, při čemž jsme se výborně bavili. Někteří poté vymýšleli další a další kombinace, psali na papíry a tabuli. Každé ráno jsme si také hráli s písmenkovými obrázky na jejich záchranu a hláskování. Děti si vzájemně nabízely pomoc při hledání. Zkusili jsme už i náročnější úkol: hledání názvů měsíců v osmisměrce. Během malování měsíců jsme si ještě pouštěli skladbu ze čtvera ročních dob Antonia Vivaldy a děti zkusily hádat, jaké roční období zrovna poslouchají.

Linda nám na týden onemocněla, a tak děti vyzkoušely vaření čaje, krájení a mazání svačin, i pomoc  s přípravou oběda a jednou dokonce samy obalovaly rybu ve strouhance s parmezánem.

Učení cestou nás zavedlo do tělocvičny, krkaveckého polesí a do Českého údolí. V tělocvičně zažili klasické tělocvičné prvky, nácvik na kotrmelec, opičí dráhu, i relaxaci. V mlze a mrholení venku jsme pak byli v krkaveckém lese asi jediní. To nám ale vůbec nevadilo. Užívali jsme si angličtinu, děti stále nadšeně hrají hru What time is it, Mr. Wolf? a stále zpívají anglické písničky. Nejoblíbenější jsou těď asi Rainbow a Five Little Monkeys. Začínají hrát i deskové hry v angličtině. V Českém údolí děti válely sudy z kopce a obdivovaly první rampouchy.

Páteční cesty k umění byly bohaté na hudební i výtvarné prožitky. Zpíváme s flétnou a kytarou. Seznámili jsme se s novým nástrojem, který budeme časem víc používat – se zvonkohrou. Každý ji vyzkoušel a potom děti hrály pentatonicky ve dvojicích vlastní improvizované písně. Ostatní zavřeli oči a poslouchali. Muzikoterapie s Radkem Harvánkem nás provedla hrou na africké bubny – džembe,  flétny koncovky (flétny bez dírek) a relaxovali jsme také s koshi zvonkohrami. Děti se stále zlepšují ve hře na flétnu, úspěšně hrají svá první říkadla. Vyzkoušeli jsme si malování vodovkami, skládání, stříhání a lepení z papíru,výrobu jednoduchých papírových loutek, i tvorbu z keramické hlíny. Vyprávíme si také při svíčce v kruhu pohádky – tentokrát O 12 měsíčkách a O měsíčníku, slunečníku a větrníku.

V korálkových činech jsme zažili první slavnostní předávání titulů. Korálky tak na šňůrkách přibývaly již od září, v jídelně máme i přehled, který z nich kdo získal. Za svitu svíček jsme většině dětí předali první titul Skřítek za 20 nasbíraných korálků z různých oblastí všeobecných dovedností. Při předávání byli přítomni i rodiče, společně jsme pak v Jasmíně povídali a se zájemci uvili adventní věnce.