Májové dny

Konec dubna a začátek května jsme tématicky věnovali zvířatům a rostlinám. Příroda bují, poznáváme rostliny a byliny venku, živě na zahradě a cestou. Navštívili jsme zoo a botanickou zahradu, jeden den jsme věnovali úklidu odpadků cestou na Sylvánský vrch. Pro zemi tolik potřebné déštivé období, které konečně přišlo, trávíme více četbou, pod dekami a na polštářích. Anebo také návštěvou knihovny, zajímavé expozice letadel v Air parku a projekce o době ledové v Techmanii.

Poprvé jsme zkusili pracovat s dětmi ve skupinách i s rozdělenými rolemi a společným úkolem. Pro děti to byla nová činnost a rozdělení rolí jako zapisovatel, časoměřič, nosič pomůcek a mluvčí pro ně bylo zpočátku obtížné rozdělit, u někoho jsme si pomohli vylosováním a někteří si pomohli s rolemi vzájemně. Děti pak ve skupině zvládly vymyslet a napsat věty podle písmenkových kódů tak, že slova ve větě začínala na daná písmena a měla určitý počet písmen. Vytvářeli jsme také společnou knížku o zvířatech a zdobily ji technikou roztírání suchých pastelů, kterou nás naučila na workshopu Markéta Kotková.

Seznámily se také s ABAKu, jde o matematickou hru, kde hledají čísla, která by se dala poskládat do matematického příkladu. Hledali jsme abaková čísla v domě na první stránce nové učebnice, ale poté také venku na SPZ aut cestou do knihovny. Zatím děti dokáží vytvářet z čísel příklady na sčítání a odčítání. Psali jsme také cvičné příklady pro test z matematiky. Použili jsme opět kruhy červená-zelená, kdo se potřeboval na něco zeptat, otočil na červenou a nerušil tak ostatní v počítání. Děti se zvládly soustředit skvěle a snažily se vypočítat dle svých sil co nejvíce příkladů.
Osvědčilo se udělat nyní kratší intenzivnější počítání klasických příkladů.

V knihovně nám paní knihovnice pomáhala a hledala s dětmi v oblasti jejich zájmů. Někomu jsme půjčili knížku i na doma, aby mohl číst s rodiči. Budeme opět dělat záznamy o čtených knihách. Vybrali jsme také do Jasmíny další knížky na čtení a encyklopedie. Děti hodně zaujala možnost půjčení her. Jednu si zahrály hned v knihovně. Všichni byli nadšeni, že si mohli půjčit hru s příšerkami, kterou znají z družiny se Štěpánem (Příšerky ze skříně) a hru Lovci mamutů. Po obědě se hned dali do hraní.

V angličtině jsme v Jasmíně opakovali probranou látku, četli z knížky Brown Bear, Brown Bear, what do you see? Děti již téměř samy celou knížku dokáží anglicky vyprávět. Mluví už také o svém těle, o rodině, o domácích zvířatech. Samozřejmostí jsou barvy a počítání do 12. V ZOO jsme se setkali s Tobíkovo tatínkem, který je veterinář a pracuje tam. Zrovna probíhal výzkum andulek a tak jsme měli unikátní příležitost vše sledovat, jak v ordinaci andulky uspává, celkem jistě a rychle nachází pro nás neviditelnou žilku a nabírá krev. Mohli jsme tak vidět asi čtyři ptáčky. Ukázal nám také, jak potírá jejich kůži látkou proti červíkům. Rozeznávali jsme samce od samičky.

Na pozvání Lesní školky Medvíďata jsme se přidali na workshop s ilustrátorkou Markétou Kotkovou a učili jsme se techniku vrstveného pastelu. Jiné dny některé děti zkoušely, jak malují na papír květiny. Pampeliška, hluchavka pitulník, vlaštovičník žlutě, rozrazil modře. Vytvořily plstěním chrastítko, jako hudební nástroj, které ozdobily jednoduchou výšivkou. Jako báby  a dědci kořenáři jsme se pustili i do výroby bylinných čajů. Děti míchaly sušené bylinky dle receptur, zavazovaly ozdobné stužky na sáčky a připravovaly etikety. Vznikly nám tak výrobky na malou prodejní výstavu, kterou chystáme na konec školního roku. Vypravili jsem se i na zahradu, kde jsme natrhali čerstvou meduňku, mátu a sedmikrásky, které jsme pak v sušičce usušili. S Pavlínou si děti vyzkoušely zatančit studnový tanec. Dál rytmizujeme, zpíváme a hrajeme na flétnu. Některé děti již zahrají písničku na pět tónů.