První podzimní dny v Jasmíně

První podzimní dny se nesly v tématu “Jak se žilo dříve” a “Domy”…navazujeme totiž na zářijovou Rodinu říjnovým tématem OBYDLÍ. Došlo k prudkému poklesu teploty venku, ale na náladoměru je pořád radostně a vřele.
Poslední týden v září jsme si povídali více o historii, zkoumali jsme, co bylo dříve v okolí Jasmíny (stará cihelna s dochovaným komínem a napsaným jménem majitele pana Klotze, soška andělíčka nalezená v Košuteckém jezírku) a ve středu jsme si kromě legendy o svatém Václavu a jeho rodině vybudovali i hrady v podkroví. Linda nám připravila tradiční hradní hostinu (spoustu masa, které jsme jedli rukama  ). Před každým obědem nám nyní vypráví i příběh, odkud se k nám jídlo dostalo. Děti se na přípravě jídla také podílejí. Cvičíme každý den ruku a prstíky pro lepší psaní. Z písmenek dokážeme skládat stále více a více slov. Počty děti zapisují do jednoduché tabulky a řeší logické úkoly pomocí dřívek. Hrají si s čísly, hledají je a malují na chodník.
Stavíme domy a počítáme podlaží. Dům naší školy jsme vyzdobili malovanými květináči a zasadili do nich rýmovníky a do truhlíků vřesy.
Tvoříme s pomocí listí, plodů. Společně čteme, třeba Šedíka a Bubiho, tam pomáhají číst už i děti. A nebo klasické české pohádky, ty jen poslouchají. Zkoušíme hrát první tón na flétně a hodně zpíváme.
Nezapomínáme také na učení cestou, den před sv. Václavem navštívily děti hrad Buben. Cestou si kupovaly lístky na vlak, zahrály mnoho pohybových her s angličtinou a opekly jablíčka a chléb na ohni. Další výlet nás zavedl na koňskou farmu do Radčic, kde si děti prohlédly stáje, výběh a naučily se nová slůvka o koních. I samotná cesta byla cílem, procházely přes Sylván a Čertovu kazatelnu kolem Zámečku a užily si nádherné baběletní počasí.