Učebnice

Čtení s Alfrédem
Čtení s Alfrédem

Tuhle knihu používáme rády s dětmi při českém jazyce ve druhé a třetí třídě. Obsahuje mnoho hravých úkolů, které rozvíjí porozumění textu, jazykový cit, slovní zásobu a jazykovou tvořivost. Z  filuty Alfréda, který se prolíná celou knihou, jsm [...]

Korálkové činy pro skřítky
Korálkové činy pro skřítky

Všechny děti v Jasmíně provází kniha Korálkové činy pro skřítky. Je vydaná Ligou lesní moudrosti, hnutí které vede lidi k souladu s přírodou, rozvíjení ducha i těla. Obsahuje úkoly, které jsou spojeny s aktivním pobytem v přírodě, pozorováním [...]