Aktivity pro předškoláky

Pravidelná měsíční akce, kde v daném tématu rozvíjíme předškolní dovednosti dětí. Můžete si prožít společně se svými zvídavými dětmi ve věku 5-7 let, ale program je přínosný a zajímavý i pro ostatní děti. V  lednu se můžete těšit na podvečer plný ohnivých pokusů, nahřívání, míchání apod.

Aktivity budou kromě jiného zaměřené na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky důležité pro počátky psaní. Rodiče navíc získají materiály a náměty na domácí využití.
Z důvodu omezené kapacity prosíme o přihlášení předem na mail info@skolajasmina.cz.
Poplatek za děti starší 3 let 100/Kč/dítě a 150/Kč/sourozenci.