Pátky – cesty k umění

Páteční dny budou věnované umění. Umění v tom nejširším slova smyslu – od výtvarných hrátek,
přes hudbu, literaturu až po nejrůznější řemesla a umění spolupracovat. Chtěli bychom děti vést k umění – tak,
aby našly ve své tvořivosti zalíbení a probouzely intuici.

Páteční den bude od rána provázet hudba, rytmika a flétnová hra, po svačině čtení dětské literatury a tvořivé dílny.
K výuce budou zváni i externí řemeslníci a umělci, kteří mohou dětem nabídnout ukázku svého umění. Za uměním budeme také cestovat na exkurze.
Přitom nejdůležitější je pro nás cesta k umění, nikoli umělecký výsledek.
Mnohem důležitější je děti pro umění získat a vlastnoručně si vše vyzkoušet a prožít.