Pátky – cesty k umění

Páteční dny jsou věnované umění. Umění v tom nejširším slova smyslu – od výtvarných hrátek,
přes hudbu, literaturu až po nejrůznější řemesla a umění spolupracovat. Vedeme děti k umění tak,
aby našly ve své tvořivosti zalíbení a probouzely intuici.

Páteční den od rána provází hudba, rytmika a flétnová hra, po svačině čtení dětské literatury a tvořivé dílny.
Zveme i externí řemeslníky a umělce, kteří mohou dětem nabídnout ukázku svého umění. Za uměním cestujeme také na koncerty, výstavy a exkurze.
Přitom nejdůležitější je pro nás cesta k umění, nikoli umělecký výsledek.
Mnohem důležitější je děti pro umění získat a vlastnoručně si vše vyzkoušet a prožít.