Zápisy

Přihlášky a postup k zápisu

S dětmi a rodinami vzájemně poznáváme, po dohodě se připojují na části dnů a další akce.  Rodičům dáváme veškeré informace a pokud dojde ke shodě, že je Jasmína pro vzdělávání dítěte vhodná, připravujeme dokumenty k zápisu. Na základě podané přihlášky  (on-line formulář zde) nabídneme rezervovaný termín v pedagogicko-psychologické poradně.

Po absolvování setkání v PPP vyplníme společně Žádost o přijetí dítěte k individuálnímu vzdělávání do spolupracující ZŠ Líšťany a  podáme k oficiálnímu zápisu v průběhu dubna.

Kmenová škola

Jako spolupracující školu s doložkou MŠMT k zapsání dětí do individuálního režimu vzdělávání máme domluvenou školu poblíž Plzně v Líšťanech. Má kapacitu pro přijetí všech našich dětí i v následujících letech. Paní ředitelka je vstřícná k přezkušování formou portfolia a má celkově ke vzdělávání dětí lidský přístup. Jde o malinkou školu, úspěšně ale zapojenou v mnoha projektech. Nyní budou pilotovat program sdružení Tereza Les ve škole pro školní družiny a po získání grantu budovat novou školní zahradu s venkovní učebnou a dalšími zajímavými prvky. Vidíme tedy i možnosti spolupráce mezi našimi a jejich dětmi. Jde o přínos pro obě strany, mají pro náš počet dětí dlouhodobě dostatečně volnou kapacitu a jim díky našim dětem stoupne počet zapsaných žáků  a budou moci realizovat některé plánované kroky i k rozšíření školy.

Školné

Výše školného a další upřesňující podmínky i částečná docházka pro domácí školáky je více popsána v Dohodě mezi Jasmínou a rodiči, kterou dáváme vážným zájemcům k nahlédnutí před zápisem.

Časté dotazy:

Musí se dítě osobně dostavit k zápisu?

Nemusí, jde o vaše rozhodnutí. O zralosti dítěte pro školní vzdělávání  s vámi budou mluvit na schůzce v Pedagogicko-psychologické poradně, se kterou spolupracujeme. Většinu z dětí máme možnost navíc poznávat na akcích Jasmíny, proto samostatný zápis ve formě aktivit s dětmi neděláme. Pokud si chcete s dětmi oficiálním zápisem projít, můžete v daný termín zápisu do kmenové ZŠ, ale podmínkou k přijetí dítěte to není.

Můžeme se zapsat do více škol?

Ano, zákon umožňuje oficiálně se zapsat do více Základních škol. Někteří rodiče tuto možnost vítají a až poté, co jejich vybraná škola vydá Rozhodnutí o přijetí (pár dní po zápisu), informují další školu, kde se zapsali, že jejich dítě ke školní docházce nastoupí ve škole jiné. Každé dítě má tzv. školu spádovou, kde s vámi dle zákona automaticky počítají. Možná vám ze spádové školy přijde i pozvánka k zápisu. Je vhodné spádovou školu, pokud s ní vůbec nepočítáte, rovnou informovat, že dáváte přihlášku do školy jiné a po přijetí v jiné škole jim opět dát vědět, že jste jinde přijati. Ředitelé jsou v tomto ohledu mezi sebou v kontaktu, jejich komunikaci vzhledem k množství žáků, jim ale vašim přístupem a informováním usnadníte. Obvykle stačí mailová zpráva.

 

Jakékoli další dotazy Vám ráda zodpovím mailem nebo na tel. 604 462 159.

Za Jasmínu,

Petra Skalová