Stezka lesní moudrosti

(Korálkové činy)

Během roku nás v Jasmíně provází kniha Korálkové činy pro skřítky, vydaná Ligou lesní moudrosti. Vychází z hnutí Woodcraftu, výchovného přístupu, který vede člověka k souladu s přírodou, rozvíjení ducha i těla tak, aby vyrůstali čestní, spolehliví, morálně silní, odvážní a šlechetní lidé.
Hnutí založil E. T. Seton (autor knih Dva divoši, Rolf zálesák a mnoha dalších) a je spřízněné s ostatními výchovnými směry jako skautingem apod.

Rozhodli jsme se jít s dětmi v Jasmíně cestou korálkových činů, protože je spojena s aktivním pobytem v přírodě, pozorováním světa kolem nás, získáváním vědomostí prožitkem a zkušeností. Tato cesta je úžasně pestrá a spojuje oblasti z přírodovědy, vlastivědy, sportovních aktivit, zdravovědy, péče o rostliny a živočichy, umění a mnoha dalších.
Je nám blízké, že umožňuje výběr oblastí i úrovně, na které děti činy plní (každý je rozdělen do 3 úrovní). A hlavně smyslem je trénování dovedností a získávání vědomostí, proto se dá procházet úkoly od nejnižších úrovní po vyšší v průběhu času a není nutné dosáhnout všech úrovní ve všech oblastech.

Mnoho úkolů mohou děti dělat také doma ve spolupráci s rodiči.

Všem dětem přejeme na korálkové cestě krásné zážitky, zažívání radosti z osobního rozvoje a rituálů slavnostního předávání dosažených titulů, ke kterým každé dítě dojde svou cestou.