Advent v Jasmíně

Po znovuotevření škol koncem listopadu jsme se opět sešli. Děti byly z počátku jako po prázdninách, byly divoké a neposedné. Kluci ale o přestávkách skvěle experimentovali, vyrobili telefon ze spojených trubek plastových obručí, zvuk byl výborně slyšet z 1. patra až do Ateliéru. Zkoušeli také různé prototypy padáku pro panáčka na let z 1. patra do suterénu. Několikrát se jim výborně podařilo panáčka spustit na padáku až dolů. Byli tím o přestávkách úplně fascinováni. Složitější bylo poté pro některé naslouchat ostatním, když něco říkali v kruhu.
Kačka, která nosí dětem z knihovny knížky, se s dětmi také ještě vrátila k proběhlým svátkům a děti naslouchaly čtení obrazové knížky s milým brouččím příběhem provázející slova státní hymny. Sotva začala číst, děti spontánně zabroukaly celou hymnu společně. Podobně hezky Maruška děti provedla příběhem o sv.Mikulášovi.
V českém jazyce prvňáčci četli a psali další slova s písmenem T, hledali rýmovaná slova. Druháci se naučili a zapsali písničku s tvrdými a měkkými souhláskami, a hráli různé aktivity na samohlásky a souhlásky. Třeťáci sdíleli svá vyprávění, která psali doma, a učili se vyjmenovaná slova.
Při matematice prvňáčci luštili velká sudoku, skvěle zvládají čím dál obtížnější, také si zahráli Bingo a procvičovali psaní číslic na velikém dlouhém papíru přes celou chodbu. Připravili si tak krokovací pás. Druháci porovnávali síly zvířat v prostředí Dědy Lesoně, sázeli na čísla ve stovkové tabulce a počítali dvojciferná čísla. Třeťáci se nadšeně pustili do násobení indickým způsobem, umí násobit i hodně velká čísla a to je baví.
Každé ráno v adventní čase jsme s dětmi losovali Zamyšlenku. Třeťáci se například zamýšleli nad svými pocity, když drží v ruce kamínek, zastudí či hřeje? Prvňáčci s druháky si vylosovali kartu, co by chtěli vidět na vlastní oči a jednoznačně vítězili jednorožci. Hlubší debatu jsme vedli se třeťáky, když měli v zamyšlení možnost vymyslet cokoli, co by pomohlo naší Zemi a došli k přístroji, díky kterému by všechny odpadky na Zemi mohly mizet. Četli jsme s mladšími dětmi vánoční pohádku, se třeťáčky biblické příběhy. Napekli jsme s dětmi spoustu cukroví, které pak mohly prodat svým rodičům.
Děti se učí hodiny, každá skupinka na své úrovni, někteří rovnou už i v angličtině. Každé úterý odpoledne mají nově děti hodinku angličtiny s rodilou Mexičankou. Prvňáčci a druháčci se s angličtinou seznamují ve čtvrtek na výletech v přírodě, zpívají písničky, pracují s obrázky a hrají hry. Třeťáci pokračují v písničkách a rytmice, už začínají psát a lehce konverzovat, tentokrát v tématu Home, Weather, Calendar a Christmas.
Čtvrteční výlety zavedly děti na různá krásná místa, mezi nimi hrad Vlčtejn (i s dobýváním hradu hadrovými koulemi), v Plzni krásný Lobezský park a Švabiny, krkavecké polesí a Borský park. Třeťáci více při vlastivědě zkoumali centrum města, nebo stolovou horu Kozelka u Nečtin. Prvňáci a druháci si zajeli dokonce zabobovat do Železné Rudy.
Mnoho dalšího jsme s dětmi prožili, to by se sem ale ani nevešlo. Fotek vám tentokrát také nabídneme trochu méně. Přejeme všem, abychom byli zdraví a radostní i v novém roce.