Duben – ještě tam budem?

Letošní duben byl opravdu chladný a velkou část měsíce pršelo. Přesto jsme s dětmi chodili stále dost ven, a čtvrteční výletní dny jsme měli štěstí na celkem slunečné počasí.

Prvňáci a druhák Jožka pěkně zažívají radost ze čtení, psaní, sčítání a odčítání, a většina z nich také ze hry na flétnu. Ta se stále ozývá všude po domě. Třeťáci počítají abaku čísla, měří metrem, rýsují a krouží kružítkem, trénují psaní a vyjmenovaná slova, čtou, zpívají česky, hebrejsky, latinsky i německy. Někteří se přiravují na Starters zkoušky z angličtiny. Čtvrťáci a páťáci konstruují různé geometrické tvary, převádí měrné jednotky, počítají obvody a obsahy, dělí a násobí velká čísla, trénují písemná i mluvní cvičení a nahrávají audio pohádku.

Během dubna nám z Jasmíny odešly dvě děti, které si vybraly návaznou školu, jeden chlapec Expediční Scio školu a druhá dívka klasickou základní školu. Je skvělé, že obě možnosti jsou bez obtíží možné. Jeden páťák úspěšně zvládl přijímačky na gymnázium.

Přidal se k nám do třetí třídy Matěj, který mezi děti okamžitě zapadl.

Během hodin tělocviku chodíme už hlavně ven, hrajeme ringo a míčové hry. Děti ale také zažily florbal s trenéry a hry v tělocvičně na Krašovské.

Během učení cestou se mladší děti podívaly do záchranné stanice živočichů a dobřanského lesoparku, a také na záchranářské vrtulníky na letišti v Líních. Poznávaly cestou zvířátka a jarní rostliny. Starší poznávali obojživelníky a mechy u Kokotských rybníků, prošli si výstavu o alchymii a Rudolfovi II. na Kozlu. Na jarní květenu a drobné živočichy už máme mezi sebou velké odborníky. Společně jsme pak koncem dubna vyrazili do Prahy do Botanické zahrady na výstavu motýlů, chystáme se v květnu pořídit si do školy motýlárium. S Jakubem děti zažily vyřezávání zvířat do styroduru.