Jarně jasmínově

Jaro vrcholí a než se přehoupne, bude tu další přezkoušení, tentokrát dětí z první, druhé, třetí i čtvrté třídy. Děti se na něj celkem těší, budou mít toho opět mnoho co ukázat. V matematice a českém jazyce postupujeme dle RVP, děti probírají učivo jednotlivých ročníků základní školy. V angličtině jsou naše děti dokonce trochu napřed, některé se chystají na první či druhý stupeň cambridgeských zkoušek. Všeobecné znalosti a dovednosti jsou hodně individuální, hodně záleží na chuti dětí poznávat a učit se novým věcem – plníme korálkové činy Ligy lesní moudrosti a někteří třeťáci a čtvrťáci už dokonce orlí pera. Někdo bude u přezkušování ukazovat i své výrobky, ukázky výstupů ze svých volnočasových kroužků, nebo také deník ze čtvrtečních výletů – je v něm nastřádáno opravdu mnoho zážitků.

A co že jsme to všechno zažili? Ukázky nejlépe uvidíte z fotodokumentace. Ale ne vždy máme po ruce aparát a jak tušíte, zdaleka ne všechny prožitky lze zachytit objektivem!