Jarní dobrodružná výprava

Děti z Jasmíny společně s námi strávily tři dny a dvě noci na jarní dobrodružné výpravě na Konstantinolázeňsku. Vzájemnost, hry, cesty a společné prožitky jsou pro nás tím, co dělá život pestrým a radostným a naši školu neopakovatelnou a živou. Užili jsme si dny na staré faře v Domaslavi a v okolí přírodního parku Hadovka.
Vyjeli jsme v úterý ráno vlakem z Plzně, cestou jsme hráli oblíbenou anglickou hru SNAP a učili se číst v mapě. Mokré louky se po dešti leskly a lákaly k brouzdání, ale my přesto v polobotkách raději šlapali po silnici. Navštívili jsme cestou Pramen lásky a dorazili až na zříceninu Krasíkov s romantickým výhledem do širého kraje. Zkrášlovali jsme se cestou svízelem přítulou, pozorovali šneky, pomocí buzoly určovali světové strany a pojmenovávali květiny a dřeviny. Na faru jsme dorazili v pozdním odpoledni.
V dalších dnech jsme poznávali okolí fary a plnili korálkové činy. Děti pracovaly s nožem a vyráběly oštěpy, se kterými pak cvičily hod do dálky. Sbírali jsme květiny, sušili je a poté společně vyráběli květinová mýdla. Společně s včelařem Josefem jsme pozorovali včely a osahávali plástve. Místní německy hovořící Japonka nám dala i lžičku medu ochutnat. Děti se přirozeně účastnily spolu s námi přípravy jídel a úklidu po něm.
Okolí potoka Hadovka nás zlákalo k procházce a brodění potokem. Děti nacházely kousky slídy, která se třpytila jako zlato. Přecházeli jsme kozí pastvinu s malými kůzlaty, místní osamělý pastevec s námi rád zapředl hovor. Některé děti sbíraly byliny na čaj pro maminky. Společně jsme sbírali smrkové výhonky na sirup proti kašli. Hodně jsme zpívali, děti vymýšlely své spontánní hry a házely s diskem.
Ráno a večer jsme s dětmi cvičili hru na flétnu a hráli jógové i rytmické hry. V poobědovém čase děti četly knihy a vzájemně si vyprávěly obsah. Večer jsme společně připravili a zapálili oheň a vyprávěli příběhy. Po úplném setmění jsme děti vyslali na tajemnou stezku po svíčkách a v místním rozsvíceném kostele, který jsme měli jen pro sebe, jsme stezku zakončili a zpívali.
Dlouho budeme na společné krásné chvíle v Domaslavi vzpomínat.