Jasmína zahájila třetí rok!

Už potřetí Jasmína otevřela školní rok v Plzni!

První zářijový den jsme přivítali děti v novém rozšířeném prostoru domu v Pálenické ulici.

V Ateliéru přizvali druháci a třeťáci nové prvňáčky do kruhu a postupně tvořily kruhovou mandalu, obrazec z květů měsíčku a přírodnin, které nasbíraly na výpravě. Společně jsem zpívali a při dokončování zazněla promluva:

“Chceme, aby děti rozuměly síle a slabosti. Že silný není ten, kdo ubližuje, nebo slabý ten, kdo chybuje. Že nejsilnější lidé nejsou ti, kteří nikdy neprohráli, ale ti, kteří se prohry naučili s pokorou přijímat a překonávat.”

Poté se všichni přesunuli do svých tříd, kde na ně čekaly nové učebnice, písanky a zkusily si hned něco barvit, luštit a počítat. Prvňáčci si z tabule vybrali motýlka, který jim zůstane na památku a Petra říkala ještě informace rodičům. Druháci počítali součtové trojúhelníky, luštily rébusy a postupně se tak dozvěděli tajenku, která doplňovala vtip křížovky a třeťáci si upravili výšku sedáků na židličkách.

Další dny se už dvě hodiny denně jednotlivé třídy učili to své a spojovali se vždy po svačině na venkovní hry. Četli jsme společně příběh Stoupání na horu od E. T. Setona, který poukazuje na to, že korálky v cestě Korálkových činů jsou jen symboly, co dítě dokáže, ale to, že dovednost umí nebo něco zná, je vidět na jejich tělech, chování, radosti v jejich očích.

Ve čvrtek jsme vyrazili již ve dvou skupinách učit se cestou. Prvňáčci a druháčci probírali téma My Family a třeťáci Mapy a odkud jsem. Setkali jsme se spolu na rozhledně na Sylvánu.

V pátek jsme zkoumali umění hudební a výtvarné, vyzkoušeli nové hudební nástroje, otiskávali předměty a tvořili imaginární společné obrazy. Přivítali jsme mezi sebou výtvarnici Terezku.