Květen a červen

V květnu jsme se dozvěděli, že další Jasmíňák byl přijat na osmileté gymnázium. Zatím udělali zkoušky úspěšně všichni, kdo Jasmínu absolvovali a chtěli na gympl.

Během května jsme pokročili v učení, děti se dobře soustředily a hodně se toho zvládlo.

Na výletech jsme se v první polovině zaměřili na hudbu. Bylo to pestré.  Nejprve jsme navštívili barokní koncert v Rudolfinu v Praze a potom si vyzkoušeli rockovou hudbu ve Stodě u Petra Zemana.

Nu a červen? Ten byl už tradičně ve znamení výletů za koupáním, přespávací výpravou na Horažďovicko, cyklovýletu, přezkušování a několikadenní výpravy na Střelu. Tentokrát jsme se v červnu i na Střele věnovali více tématu Olympiáda a jednou jsme zmokli doslova až na kost. Protože jsme ale parta do nepohody, vše jsme zvládli s úsměvem na tváři. Je to opravdu prima parta, je to radost.

Na výpravě jsme rozdaly nové tituly Korálkových činů, poslaly páťáky a čtvrťáky dále do světa (dve klasické ZŠ, Scio a Inspiria) a přijaly nové děti do naší party. Celkem se v září sejde rovných 20 dětí.

Těšíme se na další dobrodružství a poznání.