Lednové učení a přezkušování

Po Novém roce jsme se zase rádi viděli a hned první týden jsme začali nezvykle, i s přespáváním ve škole. Děti i my jsme si to moc užili, společná pohádka na dobrou noc a společná snídaně byla moc milá. A v dalším týdnu jsme zakusili další poprvé – v domově pro seniory jsme sehráli poprvé veřejně naše představení O kohoutkovi a slepičce. Senioři byli nadšení a děkovali nám, děti dostaly hezké pohádkové knížečky.
Důležitou součástí ledna, na kterou se všichni pečlivě připravovali, bylo přezkušování. Paní ředitelka naší kmenové školy přijela všechny naše žáky vyslechnout. Ti jí představovali svá portfolia, výrobky a předváděli osobně nebo na fotkách své dovednosti získané doma, ve škole nebo na kroužcích. Všechny děti se zhostily prezentace bez obtíží a mají dobrý pocit z toho, čím vším se mohly pochlubit a ukázat. Pro některé bylo třicet minut málo a povídaly by rády dál, jiným to stačilo. Paní ředitelka děti velmi laskavě vedla a podporovala k dalšímu růstu.
Chodíme pravidelně doplňovat ptáčkům do krmítek a luštíme z obrázkových karet názvy ptáků, pozorujeme je na krmítku. Venku jsme si šli jedno úterý protáhnout těla na horní hřiště, jedna skupina se věnovala fotbalu, další na hrazdách a někteří šplhali po stromech do nejvyšších pater. Byla to změna, proti častému kopání ledů na jezírku, ale ve středu už zase většina dolovala ledové kusy, někdo si ještě vylepšoval domek u palouku, hodně dětí získalo korálky za znalost ptáků.
Máme lednové téma myšlení, proto také cvičíme více na propojení hemisfér a zkoušeli jsme kovové hlavolamy. Všechny nás zaujaly hlavolamy tisknuté na 3D tiskárně, které se postupně vysouvaly jako schránka a do nich Eliška schovala pro úspěšné řešitele určitý předmět.
Při matematice se druháci učili dělat rovné čáry podle pravítka a zahráli si zabírání území s kostkami na čtvercové síti. Je to příprava na násobilku. V prostředí krychlových staveb jsme nově přicházeli na to, jak zaznamenat v plánu stavby z barevných kostek. Druháci si také napsali opakovací testík z matematiky (sčítání a odčítání, hadi, hodiny).
Prvňáčci tento týden dostali svoje první písanky, měli velikou radost a hned se dařilo napsat první stránku. Před psaním jsme rozcvičili prsty říkankami a vyrobili si také z vlny psací písmeno e. Andrey naučila druháky její novou písničku “Žirafa šišku očichá” na měkké souhlásky, kterou si zapsali do sešitu na Pravopis a hned si ji prozpěvovali. Při matematice prvňáčci počítají příklady a vytvářejí také mnoho vlastních. Jejich schopnost hledat co nejvíce možných řešení se stále rozvíjí, ve středu Jiřík s Kájou našli přes dvacet kombinací, jak poskládat matematické vláčky a všechny přehledně zakreslili. Druháci zkoušeli zaznamenávat kombinace při házení míčem, kolik hodů je, když hodí každý každému, kolikrát ho jeden chytne atd. Vládne také nadšení pro spojovačky s pravítkem.
Čtvrteční dobrodružství s angličtinou jsme si užili celý den výletem kolem Berounky. Náš úkol byl : po cestě pozorovat stopy zvířat a všímat si zajímavostí. Někdo měl na cestu připravenou lupu, mohli jsme tedy vše zkoumat do detailů. Hned na louce nás nadchly viditelné stopy psů a nedaleko odpočívadla jsme si všimli krásných stop „ selátek“. Tyto stopy potřebovaly nutně děti mít. Rozdělali jsme tedy sádru s vodou a kolem stopy umístili kousek kartonu, aby se nám sádra nevylila. Stopy jsme pak ve škole očistili a místo selátka se vyloupla část stopy většího psa. Opekli jsme si na ohni chléb, oheň dokázaly děti společnými silami rozdělat už zcela samy. Cesta lesem za krásného počasí se povedla. Poslední část k autobusu do Bukovce jsme si užívali po kolejích, po kterých už vlak nejezdí.
Páteční cesty za uměním jsme začali výtvarný projekt s knížkou Povím ti to pastelkami. Zkoušíme volnou kresbu voskovkami a pastelkami, hrátky s tuší, pěnou na holení. Zkoušíme hledat v abstraktních tvarech obrázky. Některé děti to tak chytlo, že ani nechtěly končit. Část dne mají vždy i volnou hru. Některé děti v tu dobu experimentují s pokusy s kamencem (tvoření krystalů), jiní zkoumají pod mikroskopem a další staví bunkry nebo tvoří korálkové obrázky ze zvláštní hmoty, která se slepuje vodou. Učíme se na flétnu stále lépe, někteří už zahrají mnoho lidových písniček, někdo stále dokola zkouší první tóny, každý svým tempem.