Listopad – lísteček mi na dlaň spad

Po sv. Martinovi opravdu přišel první náznak sněhu a námraza. Děti už se začaly na Vánoce na zimu těšit, píší na tabuli, kolik dní do Vánoc zbývá, třebaže ještě nezačal advent. Máme právě jako hlavní téma ČAS a POČASÍ. Společně jsme si v ateliéru vyrobili hodiny, tak nadšeně trénujeme, kolik že právě je hodin. Hodiny procvičují i ve čtvrtek v angličtině, hrajeme hry What´s the time, Mr. Wolf? a zpíváme si písničku What´s the weather…kromě toho se učí děti anglicky pojmenovat počasí a části svého oblečení.
Přestože je už zima, denně tráví čas děti zčásti venku. U jezírka jsme měli štěstí. Zrovna přivezli kapry z Tábora a vypouštěli je do vody. To byl pro všechny zážitek. Venku jsme také hráli Co do lesa nepatří, kde každé dítě na konci cesty sepsalo co nejvíce podivných věcí, které zahlédlo. A den předtím na kartách venku četly děti hádanky a zkoušely na ně odpovídat.
V českém jazyce se učíme s Marťánkem a skřítkem Alfrédem. Prvňáčkům se moc dobře dařilo rozeznávat hlásky A, E, I, O, U uvnitř slova a podle sluchu slova k písmenům řadili. Učili se také psát Y a slova s ním. Druháci moc hezky vysvětlovali a předváděli prvňákům tajnou řeč, při které využívali znalost slabikování. Prvňáčkům trvalo delší dobu, než ji začali chápat. Kristýnka na to poté přišla a odvážila se také tajnou řečí druhákům odpovědět na otázku. Prvňáci zase ukazovali druhákům, jak si hrají s kartami, při kterách už čtou první slůvka. Hrají si s nimi i o přestávce. Jinak o přestávkách většinou staví bunkry.
V matematice prvňáčky nadchlo vymýšlení kombinací všech vláčků (Hejný). Zjišťovali také postup, jak se stavěl domeček. Druháci měli radost, že do prostředí Dědy Lesoně přibyl pes a hned jsme porovnávali jeho sílu. Předtím počítali cestující v autobuse a zvládli společně již i dopočítávat podle údajů v tabulce. Ukazovali jsme si také postupy rozkladů čísel na desítky a jednotky. Každý má svůj způsob a děti nám ho u tabule vysvětlovaly. Jde hlavně o příklady, kde se počítají čísla přes desítku ať už přičítáním nebo odčítáním. Necháváme nejprve schválně děti, aby si objevovaly svůj způsob počítání. Ale někdo upřednostňuje jasný návod, takže děláme rozklady čísel i přehledně společně na tabuli. V matematice druháci doplňovali řady čísel, ujasnili si čtení a vyslovování trojciferných číslic. Děti velká čísla baví a moc chtějí, aby mohly počítat vyšší a vyšší.
O volných chvílích někteří také hrají na flétny a trénují nové písničky, v tomto období nejvíce Běžela ovečka a Dú kravičky dú. Jsou nadšení, jak se jim to už daří.
A naše výlety? Tentokrát jsme vyrazili vlakem do Blovic. Moc jsme se těšili, jelikož jsme tu ještě nikdy nebyli. Ve vlaku jsme se podívali do mapy, kudy by byla nejkratší cesta k zámku, kde je místní muzeum. Zde jsme měli navštívit výstavu “50 let Apolla”. Po cestě jsme si užívali zamrzlé louže, zbytky sněhu, námrazu….. Bylo úžasné pozorovat nadšené děti, které se radují ze zamrzlých krás. Museli jsme dokonce zavolat do muzea, že se trošku zpozdíme. Všichni byli tak nadšení, že by bylo škoda si to pořádně neprožít. Zvládli jsme se před prohlídkou ještě originálně nasvačit. Většina se totiž posadila v zámeckém parku pod poklop fontány. Někdo seděl na lavičce a kochal se výhledem na jasnou oblohu a krásně osvětlený zámek sluníčkem. Teplota byla kolem nuly, přesto jsme si svačinu v netradičních podmínkách užili.
Podruhé jsme vyrazili tramvají do Českého hydrometeorologického ústavu. Počasí moc nenahrávalo nějakému procházení a dětem se ani nechtělo. Uvnitř na nás čekal pán, který je již několik let v důchodu, a teď se věnuje prezentacím pro školy. Místnost, v které prezentace probíhala, byla dost přetopená a děti, vlivem špatného vzduchu, pomalu usínaly. Dozvěděli jsme se ale mnoho zajímavostí o tom, čím vším se ČHMÚ zabývá. Měli jsme příležitost vidět přístroje, které to měří. Venku jsme si ověřili, že to, co opravdu měří rychlost větru, vlhkost atd., mají vše na své „zahrádce“.
Jasmíňata měly příležitost předvést divadélko s písničkami “O kohoutkovi a slepičce”.  Jednou jsme jej předvedli v Jasmíně předškolákům a jednou v naší kmenové ZŠ v Líšťanech. Děti byly skvělé a hlavně to jejich nadšení bylo z představení znát. Během divadla někteří hráli i na nástroje – dřívka, triangl, zvonkohru, flétny i na housle. Doma si vyrobily spolu s rodiči kostýmy. Už se těšíme, že divadlo znovu někde předvedeme. V Líšťanech jsme měli štěstí na počasí a užili si krásný podzimní čas u dančí obory. Také ovšem v místní tělocvičně, hodně dětí získalo korálek za šplh na provaze nebo tyči.