Listopad – podzimní pestrost

V listopadu jsme s dětmi vyráběli zvířátka a listy různými technikami, zpívali jsme o podzimu a o sv. Martinovi. Hráli jsme si s matematikou, psali a četli. A hlavně, nezapomínali jsme na pohyb a hodně jsme se každý den hýbali – v tělocvičně, cirkuláriu, na józe nebo venku na hřišti.

Starší kluci vyráběli ke svému meči i přilbu, pochvu a štít za zvuku hrdinských písní. V angličtině jsme se zaměřili na počasí a na různé národnosti.

A výlety byly pestré – vlakem, autobusem i pěšky. Nejprve do kupeckého krámku v Přešticích, kde jsme si jako bonus užili i stavění z lega, a samozřejmě také válení sudů z kopce mezi barevným listím. Dalším výletem byla návštěva kláštera Chotěšov, kde zimují netopýři, kteří byli hlavním tématem našeho dne. Dále jsme navštívili zámek Zbiroh, kde si děti zahrály na prince a princezny. Následovala exkurze do Mariánské Týnice, kde jsme prohlédli krásné barokní prostory poutního místa a nahlédli do historie. Naposled jsme v krkaveckých lesích zažili stopování skřítků v krásném zimním lese a projeli se také trochu na lopatách po prvním sněhu.