Naše tělo

V únoru jsme se v Jasmíně věnovali krásnému tématu – naše tělo. Více jsme se protahovali a sportovali, ale také zkoumali, co a jak nám v tělech funguje a dokonce se učili ošetřit rozličná zranění.
Druháci začali „šít šaty“ pro krychli, polepovali kostky jednotlivými díly. Objevili, které střihy (sítě krychle) se na krychle hodí a které ne. Dokázali také doplnit správná čísla jako na hrací kostku (protilehlé strany v součtu 7) a dorýsovali trojrozměrné krychle do knížky. Prvňáci z krychlí stavěli stavby a odhalovali, kolik jich není na obrázku vidět. Kromě krychlí stále procvičujeme v matematice sčítání a odčítání v příkladech a různých hrách, vymýšlíme cesty autobusů, šifry podle cestiček a kouzlíme s čísly. S druháky děláme nyní také násobilku, rýsujeme podle pravítka a nově s pravítkem zkoušíme měřit na centimetry a milimetry. Společně si děti hrají na architekty. Snažili si navzájem dělat stavby extra těžké, složité a stavaři to zase naopak třeba považovali na stavění za lehké a naopak. Byla cítit radost z toho, že mohou být děti všechny společně.
V českém jazyku psaly obě třídy diktáty slov a procvičují psaní DI, TI, NI, DY, TY, NY, k tomu druháci další měkké a tvrdé souhlásky a všichni trénují psaní psacím písmem. Prvňáci hledají a píší slova začínající na H, učí se psát a číst slova s předložkami, píší psací „u“ a první vázání písmen k sobě. Druháci se učí používání ú s čárkou a ů s kroužkem. Opakují řazení podle abecedy, většinou slova, ale Bára jednou ve slově přeřadila všechna jednotlivá písmena. Říkali jsme si, že bychom to mohli využít jako cizí tajnou řeč k oblíbenému šifrování.
Děti psaly každý svůj dopis vymyšlenému sourozenci, kterého pojmenovaly, po dlouhé společné diskuzi a následnému hlasování, Dešťomírem a Lílou. V dopise mu představily svět barev. Vznikla hezká díla, orámovaná použitím forem, pomocí nichž cvičíme grafomotoriku a cit pro krásu souměrnosti.
K tématu TĚLO, kromě knížek a encyklopedií, Kuba donesl ještě funkční model plic s nafukováním do pytlíků přes brčko.  Většina dětí si pak vyrobila model lidského těla jako obleček, s vnitřními orgány a nafukovacími plícemi. Další dělali rentgenové otisky kostí na dlani, prstovými barvami tvořili bakterie, nebo luštili křížovky o lidském těle. Venku jsme si zahráli hru Byl jednou jeden život, kde děti jako červené krvinky roznášely kyslíky do končetin a hlavy a zákeřné viry v nohách a trupu je babou chytaly a kyslíky jim odebíraly.
A dole v ateliéru došlo jednoho dne k závalu krabicemi. Zdravotníci, kteří měli předtím výcvik v kobercové třídě, vyrazili do akce. Z křiku zraněných, kteří byli namaskování barvami, zpočátku byli celí zkoprnělí, jen stáli a nevěděli, do čeho se dát. Po chvilce váhání se ale pustili do ošetřování, otírání ran, desinfikování, zalepování a obvazování. Kryštof měl navíc otravu houbami, i na tu jsme byli vyškoleni a dokázali ho zachránit. V druhé záchranné akci došlo k autohavárii v kobercové třídě, maskovaní zranění i na fotkách vypadali dosti autenticky.
Věnovali jsme se i klasické tělesné průpravě v tělocvičně v Krašovské. Hráli jsme vybíjenou, procvičovali kotoul. Udělali jsme si překážkovou dráhu a učili se běhat v týmech. Povídali jsme si, jak je důležité předávat „kolík“, stát v pozoru nebo být za čárou. Několikrát jsme vyrazili na zimní stadion bruslit.
V angličtině jsme se hodně zaměřovali na části těla a číslovky do 20. Části těla jsme si připomněli písněmi Snowman a pro většinu, známou písní: Making melodies….. Museli jsme ji pro úspěch zpívat a předvádět několikrát. Připomněli jsme si tělo také pomocí obrázků, ukázali jsme si i další části, např. pomocí hry – Brainbox, odhalily děti mozek, dále jsme zmiňovali kotník, loket, tváře….. Číslovky jsme si opakovali nejen s obrázky, ale i prostřednictvím početních příkladů. Využíváme imaglee karty, hrajeme pantomimu v angličtině, učíme se tak nová anglická slůvka, nyní například labuť. Čteme kniku There was a skeleton.
Na návštěvu k nám přišel pan Makoň a povídal nám o šelmách. Promítal u toho obrázky a přinesl lebky jezevce, lišky a kuny. Dozvěděli jsme se i spoustu informací z praxe, z terénu, co sám zažil. Děti neskrývaly zaujetí.
Užili jsme si i masopustní období s rytmikou a tanečky. Tančili jsme mazurku a taneček Vdávala se myška Hryzka, zkoušeli valčíkové kroky. Druháci si z minulého roku pamatovali a prvňáci se to rychle naučili. Zpíváme a tančíme v kruhu s dětmi denně, naučili jsme se nové masopustní rozverné písničky “Nestarej se ženo má” a “Ptala se Zuzana Kuby”.  Někteří už doprovázejí písničky na flétnu.