Naše zářijové dny

Hřejivé září nám umožňovalo trávit s dětmi každý den aspoň dvě hodiny venku. Učili jsme se tam matematiku, český jazyk, přírodovědu, vlastivědu i angličtinu. V dnešním zavirovaném světě je to nadějný vzkaz dalším vzdělávacím zařízením, že to opravdu jde. Děti tím získají mnoho. Přirozený pohyb, přísun blahodárného slunečního svitu (vitamín D na obranyschopnost), a v neposlední řadě schopnost být bdělý k prostoru kolem nás.

Každý den na ranním kruhu zpíváme, rytmizujeme, povídáme o čemkoli, co děti chtějí a potřebují sdělit ostaním. Ranní kruhy jsou oddělené pro třetí třídu a dvě zbývající – první a druhou třídu. Je to proto, že třeťáci mají svou třídu v jiném patře a trochu odlišný učební plán. Mají již psanou angličtinu, a více do hloubky prvouku/svět kolem nás. Nově mezi nás zavítal i Jack, rodilý New Yorčan, který s dětmi tráví středeční odpoledne a vede je celé v angličtině. Z toho máme radost, je to Afroameričan a vystudovaný astrofyzik, děti na něm mohou oči nechat.

Seznamujeme se s novými prvňáčky, zkoumáme téma rodina (druháci a třeťáci již příbuzenské vztahy v rodině, některé v angličtině), téma mapy a celým zářím se prolíná téma podzimní přírody, především stromů.

Prvňáčci a druháčci chodí ve čtvrtek na výlety do přírody, pozornost zaměřují na angličtinu a poznávání přírody. Využíváme s radostí pracovní listy a materiály od Sdružení Tereza, které má environmentální výchovu výborně propracovanou. Třeťáci tráví také každý čtvrtek venku – učením cestou, pozornost je ale zaměřena na přírodovědu, vlastivědu a příběhy míst, a angličtinu užívají jen občas, protože se s ní setkávají hlouběji v pondělí a ve středu. Pátky zůstávají děti všechny společně a věnují se umění (hudba, výtvarno, divadlo). V pondělí, úterý a středu rozvíjíme se všemi český jazyk a matematiku.

O zdravé svačinky se nám starají Petruš s Míšou, takže si můžeme pochutnávat nejen na oběděch z farmářského bistra. Máme mezi sebou i Haničku s Downovým syndromem, přináší mezi nás spolu s maminkou radost a laskavost.

Do výuky se více zapojily i některé další maminky a připravují pro děti zajímavé knihy a povídání. Některé děti přináší zajímavé podněty a aktivitky pro ostatní samy, téměř každý den bychom potřebovaly nafouknout den, aby si děti přišly na své a měly prostor realizovat všechny své dobré nápady a touhy.

Co jsme s dětmi zažili, to uvidíte nejlépe z fotodokumentace.