Poslední zimní dny

V období předjaří jsme se začali scházet i s některými předškoláky, kteří by rádi chodili od září do Jasmíny. V dubnu už budou zápisy, do první třídy u nás nastoupí 8-10 nových dětí. Na pátcích pro předškoláky se společně poznáváme.

Školáci se jako obvykle učí uvniř i venku, teď v únoru jsme navštívili městkou vodárnu, vozovnu na Slovanech a také hezkou mysliveckou naučnou stezku Bijadla u Merklína. Byli jsme přivítat první bledule u Strženky, jako každý rok. Letos je tu jaro dříve než obvykle, tak se nám v knize Korálkových činů už objevují jarní rostliny, pěvci i drobní živočichové.

Děti čtou, počítají, cvičí jógu a řádí v tělocvičně i venku. Učí se další písničky – české i anglické. Už i nejmladší prvňáci začali zkoušet první tóny na flétně. Starší děti jsou nejvíce zabraní do svého výtvarného rytířského projektu, už mají i katapulty a hrady. Někteří budou soutěžit v rámci matematického Klokana.

Je nám spolu pěkně.