Příměstský tábor s Pipi Dlouhou punčochou

V červenci jsme uspořádali cyklo-hudebně-dramatický tábor. Každý den jsme vyráželi s dětmi (od 6 do 10 let) na kolo v okolí Bolevce, celkem jsme za týden najezdili bezmála 50km, jezdili po cyklostezkách i terénem v lese, navštívili jsme muzeum vojenských letadel a tanků, a koupali jsme se ve čtyřech různých rybnících. Provázela nás Pipi Dlouhá punčocha, která připravovala pro děti každý den nějakou pěknou aktivitu – jednou to byl jarmark, jednou vysoká lana, hraní kuliček, jízda na paddleboardu nebo bitva papírovými a hadrovými koulemi o vlajky. Pipi měla ale také v pátek narozeniny, a tak děti pozvala na svou narozeninou oslavu a požádala je, zda by pro ni mohly nacvičit hudební divadlo. Každý den jsme nácviku a přípravě  část dne věnovali. V pátek jsme ve vší parádě v zámecké zahradě v Křimicích představili pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, se scénářem a písněmi J. Krčka. Pipilota Citronie Cimprlína Mucholapka Dlouhá punčocha měla velkou radost, stejně tak jako ostatní přítomní diváci z řad rodičů, sourozenců a prarodičů. Nakonec byla z představení milá společenská událost s rodinami. Filmovou písničku Pipi si děti určitě pamatují.