Prvňáčkové ve škole

Pět prvňáčků, převážně sourozenců našich větších školáků, u nás letos zahájilo svůj první školní rok. Spolu s jedním druháčkem tvoří malou a milou učební skupinku. V pondělí, úterý a středu se učí ve třídě u stolů nebo na koberci. Český jazyk se učí s pracovními sešity – učí se poznávat písmena (nebo rozvíjet čtení) a uvolňují ruce pro psaní, ale také přirozeně probouzí jazykový cit pomocí poslechu příběhů, říkání říkadel, rytmiky, zpěvu, pohybu a nejrůznější tvorby. Některé děti již přišly do školy a číst uměly, jiné se to nyní pomalu učí. Kombinujeme genetickou i slabikovací metodu. Matematiku se učíme podle Hejného, a zařazujeme mnoho různého počítání s přírodninami a kostičkami. Každý den se učíme částečně i venku, aby se děti mohly proběhnout  a přirozeně prodýchnout. Jedině ve středu děti zůstávají ve třídě, protože začínáme plaváním (nebo seznamováním se s vodou) v bazénu.

Čtvrtky děti tráví celý den venku, učí se přitom angličtinu, už prověřeným způsobem – formou mluvené angličtiny, her a písniček. Už se během čtvrtků stačily podívat na moc hezká a zajímavá místa – byli jsme na hradu Buben, v Techmanii, moštovat v Luftově zahradě, poznávat stopy a pobytové znaky zvířat v Sofronce, poznávat houby nebo zdolávat výšky na rozhledně Kotel.

V neposlední řadě děti hodně malují, kreslí, zpívají, skládají z papíru a plní Korálkové činy pro skřítky Ligy lesní moudrosti. Chodí do školy i ze školy s radostí a zároveň se učí vše, co se běžně u prvňáčků očekává. Baví to nás i děti.