Příměstský tábor s indiány

V srpnu jsme uspořádali putovní tábor s názvem ” Indiánskou stezkou k pokladu na Stříbrném jezeře”. Indiáni byli rozděleni do třech kmenů – Apačové, Čerokiové a Siouxové. Vyráželi jsme  vlakem či autobusem do okolí Plzně a plnili úkoly Duchů Země, Ohně, vody, větru, rostlin, vody a zvířat.  Stavěli jsme týpí, hledali střepy keramiky, hráli bojovky, zapalovali oheň, vyráběli jsme Lapač snů, amulety, stavěli jsme indiánskou vesničku, luštili jsme indiánské písmo, stříleli z luku a další. Za splnění aktivit děti obdržely kusy mapy a předměty, které se nám hodily na závěrečné přijetí do kruhu Matky Země. S nadšením plnily indiánské zkoušky: zkouška odvahy, Brtník, dobré skutky, rozdělávání ohně, mlčení, poznávání rostlin nebo střelba z luku na bizona. Za každou zkoušku si připevnily na svou čelenku barevné peříčko. Navštívili jsme oblast Krašovicka, Starého Plzence, Ejpovických tunelů, pluli jsme po Hracholuskách parníkem. V pátek jsme nakonec překonali Stříbrné jezero a obdrželi jsme tam poslední kus mapy, který prozradil stopu k pokladu. Těšili jsme se tak z pradávných zkamenělých dřev, sladkostí a za zpěvu indiánské písně jsme byli přijati do kruhu Matky Země, kde jsme si slábili, že ji budeme chránit.