V červnu opět ve škole

Horké blížící se léto už tolik sil ke koncentraci a učení nedává, přesto jsme po dlouhém čase doma znovu začali s běžnou výukou. Učili jsme se hodně venku a přizpůsobovali čas více než jindy dětem a jejich schopnosti se soustředit.

Ke dni dětí jsme připravily matematickou stopovačku. Bylo to opravdové stopování první party podle šipek a hledání úkolů, které byly schované ve vzdálenosti zapsané šipkovým zápisem z Hejného matematiky – dětem se rozluštění čísla tímto způsobem dařilo a i ti, co stopovačku připravovali, vymysleli čtyři zápisy zcela samostatně, některé skládali i z klacíků a lístků. Ve stopovačce byly samé matematické úkoly. Prvňáci si užili i dělení koláče s přípitkem, kde počítali kolikrát si ťukne každý s každým. Druháci objevovali v rozstříhaných sítích krychle střih pro jeviště a pokojík, někdo to zvládl i jen z namalovaných obrazců bez manipulace s vystřiženým papírem. To je pro prostorovou představivost poměrně náročná úloha. Společně jsme dělali s geoborady, kde jsme si ukázali zákonitosti sčítání a odčítání na kruhovém geoboardu. Ostatní potom zkoušeli tvořit obrazce i na spojených geoboardech, obrázky podle předlohy a hitem se stala geoboardová kuličkodráha. Zákonitosti a vztahy mezi čísly v 99 místné tabulce objevovali druháci. Odečtením cifer dvouciferných čísel jim vznikaly v tabulce pravidelné šikmé čáry apod. Příště budeme pokračovat domýšlením čísel na základě těchto zákonitostí. Jinak dále hodně násobíme, sčítáme a odčítáme i klasické příklady. Deskovou hru na násobení s piráty jsme si zahráli u jezírka na dece. Povedlo se nám také u místních rybářů vidět čerstvě vylovenou štiku.

Četli jsme veršované pohádky od F. Hrubína. Děti do nich nejprve hledaly slova podle rýmů, schovaná v ateliéru, pohádky se učili zpaměti a vyráběli k nim loutky. Psaly také lidové písničky do jasmínového zpěvníku.

Vypravili jsme se na Sedlecko ke mlýnu, kde jsme i přes deštivé počasí rozžehli oheň, povídali si anglicky, dělali voňavé pytlíčky z květin a poslouchali kvávání žab. Dalšímu výletu do Čižic dominovaly kešky, které děti nadšeně hledaly. Příroda sama nás obdařila mnoha podněty, o kterých jsme s dětmi mluvili, ať už to byly houby, mravenci, rostliny, bezobratlí anebo ptáček, který před námi spadl z hnízda. Četli jsme knížku “Is it a butterfly?”. Posledním výletem s angličtinou bylo koupání ve Štěnovicích v lomu. Hodně pršelo, ale to nám vůbec nevadilo.

Zavítala k nám na návštěvu Tereza Itawa, aby nás naučila prastarou techniku tkaní na destičce. Namalovali jsme putovní #Kamínky, které necháme na Krasíkově na výměnu pro kolemjdoucí.

Volným chvílím v tomto měsíci vládlo budování domků z kartonových krabic pod pergolou, děti vyřezávaly noži okna, dveře, propojovací otvory a postupně je zdokonalovaly. Přidávaly schránky na dopisy a začaly dopisy vzájemně psát. Děti si také hodně stavěly elektrické obvody z Bofinu, vymýšlely čím dál složitější kombinace i s tím, že řešily, když má obvod dva zdroje a žádný spotřebič, že tam může dojít ke zkratu.

Další z krásných a pestrých měsíců.