Září v Jasmíně

Školáci v Jasmíně mají za sebou prvních 21 dní v nové škole. Září bylo skutečně nádherné, slunce nás hřálo a tak jsme velkou část výuky s dětmi trávili na čerstvém vzduchu venku, na pláži Košuteckého jezírka, v parku, v lese, v zahradě, ale i ve městě. Téma, které nás provázelo celým měsícem, je RODINA.
V prvních týdnech se děti seznamovaly s novým prostředím, s námi i sebou navzájem. V malém kolektivu se děti rychle skamarádily. Udělali jsme společně velký kus práce a nálada ve škole byla veselá a nadšená.

Děti se učily písmena. Psaly je, četly i dupaly naboso v písku. Písmena A, U, M, E, L jsme si některá rána procvičili i v jógových pozicích, poté jsme je často jako hlásky hledali na začátku, konci a uprostřed slov. Někteří dokáží rozlišit hlásku zatím pouze na začátku slova a potřebují sluchové vnímání trénovat. Hodně dětí slyší správnou hlásku již i na konci. Je úžasné, že některé děti si již dokáží celá i dlouhá slova vyhláskovat pro sebe a najít správně hlásky i uvnitř slova. K tomu se budeme s ostatními postupně propracovávat.

Ve druhém týdnu jsme zkoumali kořeny, a to nejen naší rodiny. Děti mikroskopem pozorovaly kořeny různých rostlin, sázely také tulipány a vyměřovaly pečlivě pomocí metru hloubku. Modelovaly kořenovou zeleninu a v matematice počítaly všechno možné, kroky, skoky i schody. Začali jsme se také seznamovat se stavbami z krychlí, kde jsme jako architekti zkoušeli podle pokynů stavbu postavit. Zjišťovali jsme, jak je náročné dát jasné srozumitelné pokyny, aby stavby vypadaly stejně.

V angličtině se každý čtvrtek děti začaly seznamovat s jednoduchými pokyny, naučily se několik anglických písniček a přitom se učily cestovat – tramvají i autobusem. Navštívili jsme výstavu Kořeny v Západočeském muzeu a strávili krásný den i v centru Plzně. Další výlet nás zavedl na hrad Věžku do Druztové u Plzně, kde nám pan majitel pivovaru a moštárny Radouš  udělal naučnou exkurzi do místní moštárny. Představil dětem proces výroby moštu a také degustační mošt byl opravdu výborný.

Ve třetím týdnu jsme navštívili také státní archiv, kde jsme viděli starý rodokmen a obrovské prostory s uloženými dokumenty. Děti si mohly osahat staré listiny, pečeť, pergamen. Dozvěděly se, jak se opravují knihy a mapy, jak se fotí dokumenty do počítače.
Pátky jsme se věnovali hudbě, literatuře, vyrábění, józe a malování. Děti se seznámily s flétnou, na kterou se společně budeme učit hrát. Zpívali jsme, rytmizovali, četli pohádky. Děti vymalovaly textilními barvami svůj školní polštářek, který mohou používat k sezení na zemi. Vyrobily také vlastní domácí modelínu a dekorační strom své rodiny. Hudba nás provází každým dnem, zpíváme stále a rádi.