Petra Skalová

Petra Skalová

Kdyby ses měla popsat pěti větami, kdo jsi?

Jsem maminkou dvou kluků, se kterými si společně užívám příležitosti, které nám život přináší. Žena objevující svůj potenciál. Člověk, kterému se díky osudu v posledních letech proměnily základní životní hodnoty. Učitelka, která učí s citem a jemným vnímáním situací a okolností, které se dějí. Partnerka otevřená ke spolupráci.

Proč učíš a jakou máš praxi?
Jaké je tvé vzdělání?

Učení je pro mě v současné době smysluplné. Užívám si čas s dětmi, kdy je škola baví.

Po dostudování Pedagogické fakulty v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na výuku angličtiny dětí mladšího školního věku, jsem  učila 4 roky na 1. stupni ZŠ.
Poté jsem pracovala několik let jako Projektová manažerka pro office v mezinárodní firmě, kde jsem kromě jiného uplatnila některé zkušenosti ze studia střední a Vysoké školy ekonomické.
Řadu let jsem fungovala ve vedení skautského oddílu. V poslední době je mi blízká cesta Ligy lesní moudrosti a jejích činů pro děti i dospělé.

Jaké je tvé oblíbené místo na naší planetě?

Velké hory ve Slovinsku, Itálii, Rakousku, Francii a Švýcarsku. Pro jedinečnou kombinaci moře a hor také ostrov Korsika. A znovu mě lákají severské země, kde jsem již dříve byla.

Co tě činí štastnou?

Růst a vývoj dětí.
Situace, kdy ze spolutvorby s ostatními vzdejte výsledek předčící všechna očekávání.
Vlastní seberozvoj a posun. Čas na čtení a cvičení.
Možnost potkávat lidi, kteří našli svůj talent a obohacují svět vytvářením toho, co je baví.
Posezení s přáteli u ohně, pohled na západ slunce, možnost chodit bosa v trávě a nalezení vnitřní radosti ze života.

Proč dát děti do Jasmíny?

Protože vyučujeme v souladu se současný životem. Učíme smysluplně, aby bylo pro děti i rodiče jasné proč. Učíme v souvislostech a při výuce vycházíme z praktičnosti a užití v denní praxi.
Záleží nám na růstu osobnosti každého jedince, rozvíjení jeho talentu a využití přínosu pro skupinu.
Časem tráveným venku v přírodě umožňujeme dětem plynulejší přechod z období předškolního do školního věku.
Hodnocením, které je slovním popisem konkrétních znalostí a dovedností, umožňujeme dětem vědomě pracovat na posunu v daných oblastech.
Výuka i rozvržení dní je díky osobnostem vyučujících pestré. S citem reagujeme na potřeby dětí i rodičů. Využíváme výhodu malého kolektivu k individuálnímu rozvoji dítěte a spolupráci s rodinou.