Petra Skalová

Petra Skalová

Kdyby ses měla popsat pěti větami, kdo jsi?

Jsem maminkou dvou kluků, se kterými si společně užívám příležitosti, které nám život přináší. Žena objevující svůj potenciál a vnitřní sílu. Člověk, kterému lidé a prostředí ve skautském oddíle pomohlo usadit základní životní hodnoty. Učitelka a koordinátorka projektů, která ráda dělá věci efektivně a smysluplně. Jsem partnerka otevřená ke spolupráci.

Proč učíš a jakou máš praxi?
Jaké je tvé vzdělání?

Učení je pro mě v současné době smysluplné, více než jiná práce. Ráda vymýšlím efektivní způsoby a aktivity, díky kterým se děti nenásilně učí tak, že je škola baví. Po dostudování Pedagogické fakulty v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na výuku angličtiny dětí mladšího školního věku, jsem s nadšením učila 4 roky na 1. stupni ZŠ.
Poté jsem pracovala několik let jako Projektová manažerka pro office v mezinárodní firmě, kde jsem kromě jiného uplatnila některé zkušenosti ze studia střední a Vysoké školy ekonomické.
Řadu let jsem fungovala ve vedení skautského oddílu. V poslední době mě hodně ovlivnil kurz Respektování a nenásilná komunikace.

Jaké je tvé oblíbené místo na naší planetě?

Závěsné křeslo v mém domově, kde relaxuji.
Když se vydávám na cesty jednoznačně velké hory – ve Slovinsku, Itálii, Rakousku, Francii a Švýcarsku. Pro jedinečnou kombinaci moře a hor ostrov Korsika.

Co tě činí štastnou?

Nápad na řešení zdánlivě neřešitelné situace.
Růst a vývoj dětí.
Situace, kdy ze spolutvorby s ostatními vzdejte výsledek předčící všechna očekávání.
Vlastní seberozvoj a posun. Čas na čtení a cvičení.
Možnost potkávat lidi, kteří našli svůj talent a obohacují svět vytvářením toho, co je baví.
Posezení s přáteli u ohně, pohled na západ slunce, možnost chodit bosa v trávě a nalezení vnitřní radosti ze života.

Proč dát děti do Jasmíny?

Protože vyučujeme v souladu se současný životem. Učíme smysluplně, aby bylo pro děti i rodiče jasné proč. Učíme v souvislostech a při výuce vycházíme z praktičnosti a užití v denní praxi.
Záleží nám na růstu osobnosti každého jedince, rozvíjení jeho talentu a využití přínosu pro skupinu.
Časem tráveným venku v přírodě umožňujeme dětem plynulejší přechod z období předškolního do školního věku.
Hodnocením, které je slovním popisem konkrétních znalostí a dovedností, umožňujeme dětem vědomě pracovat na posunu v daných oblastech.
Výuka i rozvržení dní je díky osobnostem vyučujících pestré. S citem reagujeme na potřeby dětí i rodičů. Využíváme výhodu malého kolektivu k individuálnímu rozvoji dítěte a spolupráci s rodinou.